Basisschol De Bron

ZIEKMELDING

Als uw kind de school niet kan bezoeken wegens ziekte, dan verzoeken wij u dit schriftelijk of telefonisch aan ons door te geven. Telefonische ziekmelding kan 's morgens tussen 7.00 uur en 8.25 uur.
Het centrale nummer voor ziekmelding is: 046-4280955
Daar wordt een notitie gemaakt voor de leerkracht. Het is belangrijk dat u, behalve de naam van de leerkracht en de reden van afwezigheid ook een indicatie kunt geven omtrent de duur van de afwezigheid. 


Schriftelijke ziekmelding aan de leraar via broertje, zusje, buurkind of vriendje is ook mogelijk.