Basisschool De Bron

Basisschool De Brede School De Bron


Krijgt u geen meldingen meer van ISY?

In week 34/35 heeft er een update plaatsgevonden van hotmail. 
Deze update zorgt ervoor dat de meldingen van Isy in de "ongewenste mail" geplaatst worden.

U dient éénmalig aan te de mail te markeren al "geen ongewenste mail". 
Daarna ontvangt u gewoon weer onze meldingen.Een integraal kindcentrum is een plek waar kinderen van nul tot twaalf jaar de hele dag kunnen leren, spelen en zich kunnen ontwikkelen.
Het aanbod bestaat uit onderwijs, spelen en opvang.

Het integraal kindcentrum gaat een stap verder dan een brede school.
Een brede school voorziet in verschillende voorzieningen voor kinderen; op een integraal kindcentrum werken deze gezamenlijk aan dezelfde doelen en in hetzelfde klimaat.
Het personeel van de Peuterspeelzaal, het Kinderdagverblijf, de Basisschool en de Buitenschoolse Opvang  hebben samen uitgesproken met zijn allen verantwoordelijk te willen zijn voor de ontwikkeling van de aan hen toevertrouwde kinderen.

Samen één in het belang van de ontwikkeling van Uw kind.