Basisschool De Brede School De Bron

Beste ouders/verzorgers,

Dit schooljaar hebben we ervoor gekozen om het schooljaar op school te starten i.p.v. in de kerk.

Ouders en kinderen worden om 8.30 uur op het schoolplein verwacht.
De leerkracht zal samen met u en uw kind(eren) naar de klas lopen. In de klas is er gelegenheid tot kennismaking met de leerkracht en afscheid nemen van uw kind.

Rond 8.50 uur zullen we met de kinderen het schooljaar openen in de centrale ruimte. 

Wij verheugen ons er op u weer te mogen begroeten!

Team bredeschool de BronEen integraal kindcentrum is een plek waar kinderen van nul tot twaalf jaar de hele dag kunnen leren, spelen en zich kunnen ontwikkelen.
Het aanbod bestaat uit onderwijs, spelen en opvang.

Het integraal kindcentrum gaat een stap verder dan een brede school.
Een brede school voorziet in verschillende voorzieningen voor kinderen; op een integraal kindcentrum werken deze gezamenlijk aan dezelfde doelen en in hetzelfde klimaat.
Het personeel van de Peuterspeelzaal, het Kinderdagverblijf, de Basisschool en de Buitenschoolse Opvang  hebben samen uitgesproken met zijn allen verantwoordelijk te willen zijn voor de ontwikkeling van de aan hen toevertrouwde kinderen.

Samen één in het belang van de ontwikkeling van Uw kind.