Oudervereniging

Wij willen u graag laten kennismaken met Oudervereniging Neerbeek (OVN).
Deze vereniging bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die het beste voor hebben met school en vooral met alle leerlingen van school. Wij maken ons sterk om gedurende het hele jaar, de leukste activiteiten te organiseren en de school meermaals per jaar in een nieuw thema te hullen. 

Wisten jullie bijvoorbeeld dat de OVN alle hieronder opgenomen activiteiten (en meer) organiseert én bekostigt?
  • Schoolreisje voor onder- en bovenbouw incl. (bus)vervoer
  • St. Maarten inclusief rondgang door het dorp met aansluitend "St. Maarten-vuur"
  • Sinterklaasviering, inclusief presentjes voor de kinderen
  • Kerstviering
  • Carnaval (zowel de schoolse activiteiten als de school optocht)
  • Paasviering
  • Activiteiten laatste schoolweek
  • Schoolfeest
  • Schoolversieringen (kijk gerust eens rond op school en verbaas u over de diverse thema's die keer op keer door de OVN verzorgd worden)
De OVN bemoeit zich daarnaast bijvoorbeeld ook met de verkeersveiligheid rondom school en is misschien wel het meest actieve orgaan binnen school dat feitelijk geeneens deel uit maakt van de school. We vergaderen maandelijks en splitsen ons op in diverse werkgroepjes, om bovengenoemde activiteiten tot een groot succes te maken. De onderwijsassistente en het hoofd van de school worden hierin gekend en waar nodig om advies gevraagd. Het moge duidelijk zijn dat de OVN niet stilzit, maar zeer actief betrokken is!

Omdat we merkten dat het begrip OVN wel bekend was, maar lang niet iedereen weet wat de OVN precies doet en betekent voor school, willen we hier wat meer ruchtbaarheid aan geven. Mogelijk heeft u het afgelopen jaar al meer over ons gelezen via ISY en/of Facebook. Via deze kanalen proberen wij ook terugkoppeling te geven over de georganiseerde activiteiten. 

Lijkt het u leuk om hier een steentje aan bij te dragen, of heeft u vragen, tips of suggesties, neem dan contact op met een van de OVN leden. U kunt ons tevens bereiken via: ovneerbeek@gmail.com.

Volg ons op Facebook via https://www.facebook.com/OuderVerenigingNeerbeek

Vele handen maken licht werk en zo geldt dat ook voor de OVN. Wij streven in ieder geval naar een fantastisch nieuw schooljaar en hopen u bij de diverse activiteiten te mogen zien!